Cara Alami Menghilangkan Bau Busuk Kotoran Ternak Ayam Cara alami menghilangkan bau busuk kotoran ternak ayam – Masalah yang kerap timbul dalam usaha peternakan ayam adalah pada bau kotorannya. Apabila dibandingkan dengan kotoran sapi atau kambing, kotoran ayam lah yang memiliki bau paing menyengat dan biasanya bau tersebut